Vải địa kỹ thuật

Vải địa kỹ thuật Art

                    Vải địa kỹ thuật Art – Vải địa kỹ thuật Aritex Vải địa kỹ thuật Art hay vải địa kỹ thuật Aritex là sản phẩm được ứng dụng nhiều trong các công trình đường bộ, đường thủy và các dự án nhiều lĩnh vực khác.   […]

+

Vải địa kỹ thuật art 7

Vải địa kỹ thuật art 7 là vải địa kỹ thuật cường lực chịu kéo là 7kN/m do nhà máy Aritex sản xuất với công nghệ Châu Âu do Hạ Tầng Việt cung cấp với chất lượng công bố, giá rẻ giao hàng nhanh chóng. Vải địa kỹ thuật ART 7 là gì? Vải địa […]

+

Vải địa kỹ thuật ART11

Vải địa kỹ thuật ART11 là vải địa kỹ thuật cường lực chịu kéo là 11 kN/m do nhà máy Aritex sản xuất với công nghệ Châu Âu do Hạ Tầng Việt cung cấp với chất lượng công bố, giá rẻ giao hàng nhanh chóng. Vải địa kỹ thuật ART11 là gì? Vải địa kỹ […]

+

Vải địa kỹ thuật ART11D

Vải địa kỹ thuật ART11D là vải địa kỹ thuật cường lực chịu kéo là 11 kN/m do nhà máy Aritex sản xuất với công nghệ Châu Âu do Hạ Tầng Việt cung cấp với chất lượng công bố, giá rẻ giao hàng nhanh chóng. Vải địa kỹ thuật ART11D là gì? Vải địa kỹ […]

+

Vải địa kỹ thuật dệt DJL10

Vải địa kỹ thuật dệt DJL10 loại cường lực một chiều do nhà máy DeaJung Hàn Quốc sản xuất Hạ Tầng Việt nhập khẩu và đại diện phân phối tại Việt Nam Vải địa kỹ thuật DJL10 là gì? Vải địa kỹ thuật dệt cường lực 100 kN/m/ 50 kN/m viết tắt của nhà máy […]

+

Vải địa kỹ thuật dệt DJL15

Vải địa kỹ thuật dệt DJL15 loại cường lực một chiều do nhà máy DeaJung Hàn Quốc sản xuất Hạ Tầng Việt nhập khẩu và đại diện phân phối tại Việt Nam Vải địa kỹ thuật DJL15 là gì? Vải địa kỹ thuật dệt cường lực 150 kN/m/ 50 kN/m viết tắt của nhà máy […]

+

Vải địa kỹ thuật dệt DJL30

Vải địa kỹ thuật dệt DJL30 loại cường lực một chiều do nhà máy DeaJung Hàn Quốc sản xuất Hạ Tầng Việt nhập khẩu và đại diện phân phối tại Việt Nam Vải địa kỹ thuật DJL30 là gì? Vải địa kỹ thuật dệt cường lực 300 kN/m/ 50 kN/m viết tắt của nhà máy […]

+

Vải địa kỹ thuật dệt DM05

Vải địa kỹ thuật dệt DM05 có cường lực 2 chiều bằng nhau là 50/50 kN/m, nhập từ Hàn Quốc, nhà máy Deayoun sản xuất do Hạ Tầng Việt phân phối toàn quốc.   Vải địa kỹ thuật dệt DM05 là vải địa kỹ thuật dệt cường lực cao hai chiều bằng là 50/50 kN/m […]

+

Vải địa kỹ thuật dệt DM10

Vải địa kỹ thuật dệt DM10 có cường lực 2 chiều bằng nhau là 100/100 kN/m, nhập từ Hàn Quốc, nhà máy Deayoun sản xuất do Hạ Tầng Việt phân phối toàn quốc. Vải địa kỹ thuật dệt DM10 là vải địa kỹ thuật dệt cường lực cao hai chiều bằng là 100/100 kN/m độ […]

+

Vải địa kỹ thuật dệt DML60

Vải địa kỹ thuật dệt DML60 có cường lực chiều khổ cố định bằng 50kN/m, hay lực kéo chiều cuộn/ chiều khổ là 600/50 kN/m, nhập khẩu Hàn Quốc, nhà máy Deayoun sản xuất. Vải địa kỹ thuật dệt DML60 là vải địa kỹ thuật dệt cường lực cao chiều cuộn/ khổ là 600/50 kN/m […]

+

Vải địa kỹ thuật dệt DML80

Vải địa kỹ thuật dệt DML80 có cường lực chiều khổ cố định bằng 50kN/m, hay lực kéo chiều cuộn/ chiều khổ là 800/50 kN/m, nhập khẩu Hàn Quốc, nhà máy Deayoun sản xuất. Vải địa kỹ thuật dệt DML80 là vải địa kỹ thuật dệt cường lực cao chiều cuộn/ khổ là 800/50 kN/m […]

+

Vải địa kỹ thuật dệt GET10

Vải địa kỹ thuật dệt GET10 cường lực chịu kéo chiều cuộn/ khổ là 100/50kN/m được dệt từ xơ Polyeste do nhà máy Việt Nam sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu. Vải địa kỹ thuật loại dệt chuyên sử dụng cho các công trình yêu cầu cường lực chịu kéo của […]

+
Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt