Rọ đá

Rọ đá 1 x 1 x 1

Rọ đá 1 x 1 x 1 được tạo nên từ các Panel liên tục được dệt bằng máy tự động khổ rộng, tạo ra các mắt lưới lục giác xoắn kép đảm bảo cường độ chịu lực của rọ đá GABICO, rọ đá Gabion, Rọ đá Aritex hơn hẳn các loại rọ đá đan […]

+

Rọ đá 2 x 1 x 0.5

Rọ đá 2 x 1 x 0.5 được tạo nên từ các Panel liên tục được dệt bằng máy tự động khổ rộng, tạo ra các mắt lưới lục giác xoắn kép đảm bảo cường độ chịu lực của rọ đá GABICO, rọ đá Gabion, Rọ đá Aritex hơn hẳn các loại rọ đá đan […]

+
Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt