Ống địa kỹ thuật

Ống địa kỹ thuật chu vi 11.2m

Ống địa kỹ thuật chu vi 11.2m do Hạ Tầng Việt cung cấp lắp đắt là biện pháp bảo vệ bờ chống lại xói lở do bão hoặc các tác nhân môi trường khác. Đây cũng là giải pháp lấn biển, phá sóng ngoài khơi xa. Ống địa kỹ thuật chu vi 11.2m Được sản […]

+

Ống địa kỹ thuật chu vi 4.3mx20m dài

Ống địa kỹ thuật chu vi 4.3mx20m dài do Hạ Tầng Việt cung cấp lắp đắt là biện pháp bảo vệ bờ chống lại xói lở do bão hoặc các tác nhân môi trường khác. Đây cũng là giải pháp lấn biển, phá sóng ngoài khơi xa. Ống địa kỹ thuật chu vi 4.3mx20m dài là […]

+

Ống địa kỹ thuật GT1000

Ống địa kỹ thuật GT1000 Ống địa kỹ thuật GT1000 do Hạ Tầng Việt cung cấp lắp đắt là biện pháp bảo vệ bờ chống lại xói lở do bão hoặc các tác nhân môi trường khác. Đây cũng là giải pháp lấn biển, phá sóng ngoài khơi xa. Ống địa kỹ thuật GT1000 Được […]

+
Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt