Ô Địa kỹ thuật

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô địa kỹ thuật Geocell do Hạ Tầng Việt cung cấp thiết kế thi công toàn quốc và tư vấn các giải pháp thi công ô địa tường đứng mái taluy mái nghiêng chất lượng tốt thân thiện môi trường.   Ô địa kỹ thuật Geocell  là gì? Được sản xuất từ nguyên liệu HDPE […]

+

Ô địa kỹ thuật kích thước 2.52 m x 14.60 m

Ô địa kỹ thuật kích thước 2.52 m x 14.60 m do Hạ Tầng Việt cung cấp thiết kế thi công toàn quốc giúp chống xói mòn, bảo vệ nền đất, sản phẩm được phân phối toàn quốc. Ô địa kỹ thuật kích thước 2.52 m x 14.60 m là gì? Ô địa được sản […]

+

Ô địa kỹ thuật kích thước 2.52 m x 7.3 m

Ô địa kỹ thuật kích thước 2.52 m x 7.3 m Ô địa kỹ thuật kích thước 2.52 m x 7.3 m do Hạ Tầng Việt cung cấp thiết kế thi công toàn quốc giúp chống xói mòn, bảo vệ nền đất, sản phẩm được phân phối toàn quốc. Ô địa kỹ thuật kích thước […]

+

Ô địa kỹ thuật kích thước 2.52 m x 91.2 m

Ô địa kỹ thuật kích thước 2.52 m x 91.2 m do Hạ Tầng Việt cung cấp thiết kế thi công toàn quốc giúp chống xói mòn, bảo vệ nền đất, sản phẩm được phân phối toàn quốc. Ô địa kỹ thuật kích thước 2.52 m x 91.2 m là gì? Ô địa được sản […]

+
Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt