Màng sét tổng hợp

Màng sét tổng hợp Bentonite ART 3000

Hạ Tầng Việt cung cấp màng sét tổng hợp Bentonite ART 3000 toàn quốc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án Màng sét tổng hợp Bentonite ART 3000 là gì? Là màng sét có tổng khối lượng 3 lớp lần lượt như sau: lớp Bentonite 2700 g/m2, lớp Vải địa kỹ thuật […]

+

màng sét tổng hợp Bentonite ART 4000

Màng sét tổng hợp Bentonite ART 4000 Hạ Tầng Việt cung cấp màng sét tổng hợp Bentonite ART 4000 toàn quốc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án Màng sét tổng hợp Bentonite ART 4000 là gì? Là màng sét có tổng khối lượng 3 lớp lần lượt như sau: lớp Bentonite […]

+
Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt