Giấy dầu

Giấy dầu 0.2 mm

Giấy dầu 0.2 mm là giấy dầu có độ dày 0,2 mm được sản xuất theo phương pháp đun nóng nhựa đường và phụ gia phủ màng lên giấy karaf, chống dính và chống nóng chảy bằng lớp bột đá và phụ gia khác. Hạ Tầng Việt chuyên cung cấp các loại giấy dầu, giấy […]

+

Giấy dầu 0.4 mm

Giấy dầu 0.4 mm là giấy dầu có độ dày 0,4 mm được sản xuất theo phương pháp đun nóng nhựa đường và phụ gia phủ màng lên giấy karaf, chống dính và chống nóng chảy bằng lớp bột đá và phụ gia khác. Hạ Tầng Việt chuyên cung cấp các loại giấy dầu, giấy […]

+

Giấy dầu chống thấm

Giấy dầu chống thấm có tác dụng chống thấm lợp mái nhà hoặc các công trình yêu cầu chống thấm tương đối và tạm thời. Giấy dầu chống thấm Giấy dầu chống thấm được sản xuất từ các thành phần gồm Cấu tạo gồm: Nhựa đường; bột đá; giấy Karaf; Mành chịu cơ tính; và […]

+
Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt